Vai pērkat pirmo reizi? Izmantojiet kodu - Hello un saņemiet 5% ATLAIDI!

Piegāde Latvijas teritorijā 3€
Grozs.ir tukšs
Grozs.ir tukšs
Bet nekad nav par vēlu to izlabot.

Privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Privātuma politikā ir aprakstīts, ka Libido.to saņem, apstrādā un uzglabā personas datus, ko tas iegūst no saviem klientiem un vietnes apmeklētājiem.

1.2. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Apstrāde ir jebkura darbība, kas saistīta ar personas datiem, piemēram, to iegūšana, ierakstīšana, mainīšana, izmantošana, apskate, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Libido.to ievēro likumā noteiktos datu apstrādes principus un var nodrošināt personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

2. PERSONAS DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE UN UZGLABĀŠANA.

2.1. Personas informācija tiek iegūta, apstrādāta un glabāta galvenokārt izmantojot interneta veikala vietni, e-pastu un tālruni.

2.2. Apmeklējot un izmantojot interneta veikala sniegtos pakalpojumus, jūs piekrītat, ka visa sniegtā informācija tiks izmantota un pārvaldīta saskaņā ar Privātuma politikā norādītajiem mērķiem.

2.3. Libido.to ir atbildīgs par to, lai jūsu personas informācija būtu patiesa, precīza un pilnīga. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana ir mūsu Privātuma politikas pārkāpums.

2.4. Libido.to nav atbildīgs par klientiem vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem nepatiesas personas informācijas dēļ.

 

3. KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDE

3.1. Libido.to var apstrādāt šādus personas datus:
3.1.1. vārds un uzvārds
3.1.2. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.3. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija utt.)
3.1.4. Jebkura cita informācija, kas mums tiek sniegta, iegādājoties vietnes piedāvātās preces vai sazinoties ar mums.

3.2. Lai izpildītu mūsu saistības pret jums, Libido.to var kopīgot jūsu personas datus ar sadarbības partneriem, kuri mūsu vārdā veic nepieciešamo datu apstrādi, piemēram, kurjerpakalpojumiem.

3.3. Apstrādājot un uzglabājot personas datus, Libido.to īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas vai jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

 

4. NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

4.1. Libido.to var veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie tiek mainīti vai papildināti.